Дневник за периода 07-12.2015г.
Търсене:
search   add   edit   back

Дата Час Мой QTH Инициал Име Връзка през QTH QTH - постояннен Антена
Приемам го на Приема ме на Забележка
05.06.2015  21:05 
Спанчевци
LZ2SMY Светослав LZ0BGN Оряхово Оряхово Mobile Q5 Q5  
05.06.2015  21:10 Спанчевци LZ1AFM Марин LZ0BGN София, Зап. парк София, Зап. парк Mobile Q5 Q5  
06.06.2015 12:10 Спанчевци LZ1ZAG   LZ0BGN Чибаовци Чибаовци Mobile Q5 Q5  
06.06.2015 12:46 Черни връх YO7AMG   LZ0BGN Крайова, Румъния Крайова, Румъния Portativ Q5 Q5  
06.06.2015 13:15 Черни връх LZ2MK Цанко R4 Бяла Слатина Бяла Слатина 9el yagi Q5 Q4  
06.06.2015 20:35 Черни връх LZ2HX Коста R4 Бяла Слатина Бяла Слатина 9el yagi Q5 Q4  
06.06.2015 21:40 Черни връх LZ1UBO Георги R4 Ботевград Ботевград 9el yagi Q5 Q4  
12.06.2015 21:10 София, Люлин YT1PRM Милан 145.475-Папагал Пирот Пирот J pole Q5 Q3  
13.06.2015 21:40 София, Люлин YU2DXB Боян 145.475-Папагал Пирот Пирот J pole Q5 Q4  
06.07.2015 10:30 София, Дървеница LZ2NV Димитър R1 Габрово Габрово Portativ Q5 Q5 Ехолинк!
10.07.2015 22:00 Спанчевци LZ1TED Диме LZ0BGN София, Надежда
София, Надежда Dipole Q3 Q4  
10.07.2015  22:10 Спанчевци LZ1GDS Гроздан
LZ0BGN София, Дианабад
София, Дианабад Dipole Q5 Q5  
10.07.2015  22:30 Спанчевци LZ1XK Кирил LZ0BGN София София Dipole Q5 Q5  
10.07.2015  22:40 Спанчевци LZ1MFA Марио LZ0BGN София София Dipole Q5 Q5  
11.07.2015 19:45 Спанчевци LZ2RM Валери R7 и директна 145.450 Криводол Криводол Dipole Q5, RS59
Q5, RS59  
11.07.2015 20:30 Спанчевци LZ2CM Пламен R7 и директна 145.450 Монтана Монтана
Dipole Q5, RS59 Q5, RS59  
11.07.2015 21:00 Спанчевци LZ2OG Александър R7 и директна 145.450
Монтана Монтана Dipole Q5, RS59 Q5, RS59  
19.07.2015 14:50 Витоша - KN12OP LZ1DBT Бойко R4 - сърбия Дивотино Дивотино J pole Q5 Q5  
19.07.2015 15:00 Витоша - KN12OP LZ1NN Васко R4 - сърбия Филиповци Филиповци J pole Q5 Q5  
19.07.2015 15:10 Витоша - KN12OP LZ2YO Румен Директна 145.400 София, Сердика Козлодуй J pole RS59 RS59  
19.07.2015 15:20 Витоша - KN12OP LZ2CM Пламен R6 - сърбия Монтана Монтана J pole Q5 Q5  
19.07.2015 15:30 Витоша - KN12OP LZ2OQV Георги Директна 145.450 София, ид. център
София, ид. център J pole RS59 RS12  
31.08.2015 17:30 Армените, Габрово
LZ4DW Дочо
Директна 145.450 Габрово
Габрово
Mobile RS59 RS59  
31.08.2015 17:30 Армените, Габрово
LZ2XE Илиян Директна 145.450 Габрово
Габрово
Mobile RS12 RS12  
31.08.2015 18:00 Армените, Габрово
UC7R
Виктор
R3 Чумерна Севастопол
Севастопол
Mobile Q4 Q4 KN64RQ