Дневник за периода 01-06.2015г.
Търсене:
search   add   edit   back

Дата Час Мой QTH Инициал Име Връзка през QTH QTH - постояннен Антена
Приемам го на Приема ме на Забележка
03.01.2015  12:25 София, Люлин LZ2HPC Станислав
145.550
София, Симеоново
София, Симеоново -
RS57
RS57  
06.01.2015 13:05 София, Дървеница
LZ1CAM Иво R1
Пловдив
Пловдив -
Q5
Q5
06.01.2015 13:15 София, Дървеница Z31IO Иво
R1
Скопие, Македония
Скопие, Македония -
Q5 Q5
07.01.2015 15:15 София, Дървеница LZ1BTT Борис LZ0DOE Пловдив Пловдив - Q5 Q5
05.02.2015 13:45 Банско
LZ1KBV
R5 Банско Банско

-

Q5 Q5
05.02.2015 14:15 Банско LZ1SR Симеон R5 Кюстендил Кюстендил -
Q5 Q5
27.02.2015 11:20 София, Дървеница LZ1LE Венелин 438.700-7,6 - Musala?!
София, Семинарията -
-
Q4 Q4
09.04.2015 09:20 София, Люлин LZ2BGM Божидар R2 Севлиево Севлиево -
Q1-4 Q1-3 Плаващ сигнал
11.04.2015 10:00
Спанчевци
LZ1VDR
Владо
R7
Враца
-
-
Q4
Q4

11.04.2015 11:00
Спанчевци LZ2CM
Пламен
Direct 145.450
Монтана
Монтана -
RS59
RS59

11.04.2015 13:00
Спанчевци LZ1VMM
Владо
LZ0BGN
Монтана
София, Люлин 8 -
Q4
Q4

11.04.2015 14:00
Спанчевци LZ1DPZ
Драган
R2
Пазарджик
Пазарджик -
Q1-3
Q2

11.04.2015

16:00

Спанчевци LZ1GDS
Гроздан
R1
София
-
-
Q4
Q3-4

11.04.2015 18:00
Спанчевци YU2DTA
Dragisa
LZ0BGN
Сърбия, Димитровград
Сърбия, Димитровград -
Q4
Q4

11.04.2015 19:00 Спанчевци

LZ3JG

Антон
LZ0BGN
София
София
-

Q4

Q5

07.05.2015
9:40
Спанчевци YO8BDQ
Steve
R4 Румъния
KN27QI
Vatra dornei

-

Q5
Q4
492km distance
07.05.2015 9:50 Спанчевци LZ3LL
Кристиян
R1 София
Самоков
Самоков
-
Q5 Q3.5

07.05.2015 10:00 Спанчевци LZ1BOP
Боян
R1 София Костенец
Костенец
-
Q5 Q2

07.05.2015 12:50 Спанчевци LZ2QW
Вачко
LZ0BGN
Троян
Троян
-
Q5 Q5

07.05.2015 14:20 Спанчевци LZ2SH
Сашо
LZ0BGN
Монтана
Монтана
-
Q5 Q5

20.05.2015 21:20 София, Люлин LZ2MK Цанко R0 - София тестов
Бяла Слатина
Бяла Слатина -
Q3 Q5
23.05.2015
9:20
Спанчевци
LZ2ZF
Феди
R7
Лом
Лом

Q5
Q5

30.05.2015
9:30
Спанчевци LZ5SZ Стефан R2 Бургас Бургас 9E-Yagi
Q4 Q4
31.05.2015 15:50 Спанчевци LZ2IIV Ивайло R7
Габровница Габровница 9E-Yagi Q3 Q4  

Дата Час Мой QTH Инициал Име Връзка през QTH QTH - постояннен Слуша на Приемам го на Приема ме на Забележка
06.01.2014   София, Люлин LZ2HX Коста LZ0BGR
Бяла Слатина Бяла Слатина R4 - Враца
Q4
Q5  
17.01.2014   София, Люлин YT2DVD Драган R4 - сръбски
Пирот Пирот
  Q5 -  
24.01.2014   София, Люлин LZ1UBO Георги
Директна - 145.525
Разлив, Ботевград Разлив, Ботевград   RS46 -  
27.01.2014   София, Люлин LZ1AGN Сашо
Директна - 145.300
Люлин 3, София Люлин 3, София
  RS59 -  
27.01.2014   София, Люлин LZ1WAG Владимир Директна - 145.300
Нови искър Нови искър   RS59 -  
08.02.2014   София, Люлин LZ1XU Наско LZ0FSB, LZ0CBK
Подуяне, София Подуяне, София   Q4 -  
02.03.2014   София, Люлин LZ1HZZ Николай LZ0BGN, LZ0DOE, Direct 430.755
 с. Мрамор Костинброд   Q5, RS48
-  
08.03.2014   София, Люлин LZ1USA Илия R1   Дупница
  Q3 -  
21.03.2014   София, Люлин LZ5CT Сашо Директна - 145.550
Надежда, София Надежда, София   RS56 RS59  
03.04.2014 11:40 Вършец
LZ2CM
Пламен R7 - Белоградчик
Монтана Монтана
  Q5 Q4  
03.04.2014 21:00 Вършец LZ2HC Христо R2       Q4 Q2  
03.04.2014 21:10 Вършец LZ2LC   R2       Q4 Q2  
03.04.2014 21:20 Вършец LZ1BM   R2       Q4 Q2  
05.04.2014 10:20 Вършец LZ1DPZ Драго R2 Пазарджик Пазарджик
  Q4.5 Q2  
08.04.2014 12:40 София, Дианабад
LZ1FA Васко LZ0DOE Дупица Сандански R7 - Пирин
Q3-5 Q5 мобилен
01.05.2014 14:40 Вършец LZ100LS Антон
LZ0BGN
Банкя
Банкя LZ0UHF Q5 Q5  
03.05.2014 15:40 Вършец LZ1BN Георги R2 Пазарджик Пазарджик   Q5 Q3  
03.05.2014 15:50 Вършец LZ1IA Иван R1 София София   Q5 Q4  
03.05.2014 16:00 Вършец LZ1LZN Наско R2 София София   Q5 Q4  
09.05.2014 18:20 София, Люлин LZ5CT Сашо LZ0UHF
София София   Q5 Q5  
24.05.2014 15:50 Вършец LZ4CG Димитър LZ0BGN
Севлиево Севлиево   Q4 Q4  
27.05.2014 14:10 София, Дианабад LZ2DR Райчо LZ0DOE София Габрово
  Q5 Q5  
29.05.2014 20:20 София, Люлин LZ1PMM Петър Директна
София, Подуяне
София, Подуяне   RS59 RS59